Latihan


Bina ayat.

Ayat Tunggal
1.    (a)  gambar  Tugu Negara.        mengambil        Mizi

                        ________________________________________
        (b)  Tugu Negara.    mengambil     Ben Li     gambar

         _______________________________________

Ayat  Majmuk
Mizi  __________ Ben Li ________________________.


Ayat  Tunggal
2.    (a)  perarakan.    Tamanah         melihat            hendak   
                      
                ___________________________________________
(b)  tamat.             Perarakan         sudah

        __________________________________________

Ayat Majmuk
Tamanah  ___________________perarakan  tetapi ________________.


Ayat Tunggal
3.   (a) negara kita.      Bendera Malaysia      bendera

  __________________________________________
(b) negara kita.         Jalur Gemilang                   bendera

      __________________________________________

Ayat Majmuk
Bendera Malaysia  _________ Jalur Gemilang ___________________.